Veelgestelde vragen

De drie meest gestelde vragen

Energie

Op uw energiefactuur leest u de bedragen en waardes af die bij uw energiemeter (in de meterkast) horen. Deze waardes komen niet overeen met wat u op uw Eleena meters afleest, dit omdat de Eleena-meter uitsluitend de opwek van uw zonnepanelen meet. van u energie meter af, deze komen overeen met 3 en 4 op het schema. In het rekenvoorbeeld vind u een voorbeeld berekening terug.

Eleena meet de hoeveelheid zonne-energie die is opgewekt.
Uw energieleverancier leest echter de totale geïnjecteerde en verbruikte energie van het net. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de energiestromen zich tot elkaar verhouden.

In het kort:
De injectie: de productie aan zonne-energie die ogenblikkelijk verbruikt werd.
Verbruik: Elektrisch verbruik van het net exclusief de zonne-energie die ogenblikkelijk verbruikt werd.
Opgewekte zonne-energie: Totale opwek van uw zonnenpanelen, waarvan u uiteindelijk een deel zelf verbruikt zal hebben en een deel op het net geïnjecteerd werd. 

Tot 2023 is de salderingsregel van toepassing. Hierdoor zal al de zonne-energie die u opwekt van uw totale verbruik afgetrokken worden. De opgewekte energie is dus ook uw daadwerkelijke besparing. Na 2023 zal de berekening iets ingewikkelder worden maar hierover zal Eleena u op de hoogte houden.

De salderingsregeling wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2023 omgevormd tot een nieuwe regeling (terug-leversubsidie) omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is voor kleinschalig zon. Het uitgangspunten zal zijn dat de gemiddelde terugverdientijd van een zonnepaneel installatie circa 7 jaar is. Voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komt er een soepele overgang en kleinverbruikers betalen ook in de toekomst geen energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ode).

De salderingsregeling wordt stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van de financiële voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit.

Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf én anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

Alle stroom die de zonnepanelen opwekken hoeft u niet meer af te nemen van de energieleverancier. Zonnestroom is goedkoper dan stroom van de energiemaatschappijen. Uw besparing komt overeen met onderstaand rekenvoorbeeld, op het bovenstaande schema kan u zien waar u de verschillende waardes kan aflezen.

Onderstaand rekenvoorbeeld gaat uit van een gemiddeld jaarlijks verbruik bij een gezin van 4 personen:

a = verbruik huishouden = 2.800 kWh
b = opwek zonnepanelen = 2.500 kWh
c = injectie = 1.000 kWh
d = netto verbruik = 1.300 kWh

  • Te betalen energie = d – c = 300kWh (zie salderen)
  • Verbruik huishouden = (b – c) + d = 1.500kWh + 1.300kWh = 2.800 kWh
  • Kosten voor zonnepanelen = 2.800 kWh @ 0,21€
  • Kosten na zonnepanelen = verbruik net – injectie = 300 kWh @ 0,21€ + servicekosten*

 

*Afhankelijk van uw woningbouwvereniging worden er servicekosten in rekening gebracht.

De overschot van zonne-energie die niet rechtstreeks verbruikt wordt door uw huishoudelijke apparatuur zal terug op het elektriciteitsnet vloeien. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren tijdens de zomermaanden wanneer er overdag weinig verbruik is.

De verwachte opwekking wordt berekend op basis van verschillende gegevens: het vermogen van de zonnepanelen, de hellingshoek van het dak, de oriëntatie ten opzichte van het noorden en de kans op schaduw. Verder wordt er rekening gehouden met de werkelijke instraling van de zon bij de bepaling van wat en normale opwek is.

Monitor

De Eleena zonmeter stuurt de opwekgegevens over een beveiligde draadloze verbinding naar onze servers. Dit gebeurt dagelijks en tijdens het ophalen worden ook de nodige controles gedaan op de correctheid van uw gegevens.

Als uw systeem niet juist werkt, dan ontvangen wij daar automatisch een melding van. Deze wordt doorgestuurd naar de installateur die hierop contact met u op zal nemen.

Mocht u toch vragen hebben of denken dat u een storing heeft, neem dan contact op met de installateur.

De gegevens van uw zonnestroom-systeem worden één keer per dag gesynchroniseerd. Met één keer per dag beschikken we over voldoende gegevens om problemen met installaties tijdig op te vangen. In de toekomst zal het synchroniseren vaker gebeuren. 

Op de Eleena zonmeter zijn een aantal LED-lichtjes die aangeven of de meter naar behoren functionneert. Bij het wegvallen van communicatie, het elektriciteitsnet of andere problemen zullen de LED’s een verschillende code weergeven. Is dit reden tot paniek? Nee, de LED’s zijn enkel van belang voor onze monteurs die onderhoud komen uitvoeren, de foutcodes worden bij het binnenhalen van de gegevens mee uitgelezen.

2.8.1: Opgewekte zonnestroom [kWh] 1.8.1: Verbruik zonnestroomsysteem (+-0) [kWh] 15.7: Huidige verbruik/opwek [kW] 0.2.0: Signaalsterkte mobiel netwerk, moet kleiner dan 95 zijn Onderstaande waardes worden ook weergegeven maar zijn verder niet van toepassing 2.8.2: Opgewekte stroom dubbel tarief (staat uit) 1.8.2: Verbruik PV systeem dubbel tarief (staat uit) 21.7: Huidig verbruik 22.7: Huidige opbrengst

Portaal

Deze worden automatisch verstuurd na de installatie. Heeft u twee weken na de installatie nog geen login-gegevens ontvangen? Neem dan even contact op met ons of met de installateur.

Via deze link vraagt u een nieuw wachtwoord aan.
Neem via deze link contact met ons op, dan passen wij het aan.
De zonnepanelen staan los van de activiteit in uw huis. Dit wil zeggen dat de opbrengst van uw zonnepanelen enkel afhankelijk zijn van de sterkte waarmee de zon schijnt. Met de Eleena Zonmeter is het dus onmogelijk om te weten of er iemand thuis is of niet.

Contact opnemen

Voor meer informatie kunt u via onderstaand formulier contact met ons opnemen.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.

Click here to download our cookie policy (PDF).